Barnehagen har veksthus og åker. Her deltar barna aktivt i alle ledd i prosessen fra vi sår et frø til vi høster og spiser det vi har sådd. Alt vi dyrker, benyttes i matlagingen. Barna får erfare og smake på ulike råvarer, de deltar i brødbakst og middagslaging.

Vi lærer om bærekraftig utvikling og å ta ansvar for fremtiden. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.


Spornes Gårdsbarnehage © 2018
Utviklet av Iteam