Barna deltar i daglige gjøremål sammen med oss voksne. Vi arbeider i veksthuset og åker med
grønnsakene. Vi jobber sammen i små grupper hvor barna lærer å samarbeide. Ved å samarbeide lærer vi å respektere, inkludere og bli rause med hverandre. Vi føler mestring og vi blir trygge på oss selv og hvem vi er. Vi ser også at vi betyr noe for gruppa og arbeidet.
På denne måten skapes gode relasjoner mellom barna. Vår filosofi er at om vi er trygge på oss selv og hvem vi er, har vi ikke behov for å mobbe andre.


Spornes Gårdsbarnehage © 2018
Utviklet av Iteam