Arendal Kommune har vedtatt redusert foreldrebetaling i alle KOMMUNALE barnehager. Reduksjonen er på 500,- pr barn, gjeldende fra 1.2.2021.

I utgangspunktet er det fantastisk at man ønsker å gjøre det billigere å ha barn i barnehage. Men det må gjelde ALLE barn, i ALLE barnehager!

Spornes Gårdsbarnehage mener dette er en grov forskjellsbehandling av barnehagebarn i Arendal, og en særdeles usosial bruk av skattepenger. Vi er forundret over at Arendal Kommune velger å prioritere lavere pris til foreldre i kommunale barnehager, fremfor heller å satse ytterligere på kvalitet og innhold i barnehagene eller eventuelt å styrke ordningen for redusert foreldrebetaling for barn i husholdninger med lav inntekt.

For Spornes Gårdsbarnehage er prinsippet om likebehandling, og at alle barn i barnehagene i Arendal skal behandles likeverdig – uavhengig av om den er privat eller kommunal – som er førende for vår avgjørelse om redusert foreldrebetaling i vår barnehage.

Spornes Gårdsbarnehage ønsker IKKE å bidra til denne usosiale forskjellsbehandlingen. Vi reduserer derfor foreldrebetalingen tilsvarende kuttet Arendal Kommune gjør i de kommunale barnehagene. Det vil si at foreldre i vår barnehage får redusert foreldrebetalingen med 500,- pr barn fra 1.2.2021. Vår intensjon – så langt det lar seg gjøre – er å ha samme foreldrebetaling som i de kommunale barnehagene!m


Spornes Gårdsbarnehage © 2018
Utviklet av Iteam